Comitetul de Iniţiativă pentru Unificarea Mişcării Muncitoreşti şi Socialiste din România

 

D E C L A R AŢ IE

 

Crearea Comitetului de Initiaţivă pentru Unificarea Mişcării Muncitoresti şi Socialsite din România răspunde unei necesităţi politice şi sociale de interes naţional exprimată de cele mai largi categorii ale electoratului românesc de stânga şi este alcătuit din membri ai structurilor de conducere ale Partidului Socialsit al Muncii şi Partidului Muncitoresc Român, din reprezentaţi ai mişcării muncitoreşti şi socialiste precum şi din membrii Asociaţiei de Prietenie, Solidaritate, Înţelegere şi Cooperare Internaţională ”Geniul Carpaţilor”.

Acest Comitet de Iniţiativă a fost creat şi ca opoziţie la atitudinea trădătoare pe care o manifestă conducătorii partidelor menţionate, Ioan Sasu preşedintele Partidului Socialsit al Muncii şi Ion Cristian Nicolae preşedintele Partidului Muncitoresc Român faţă de interesele fundamentale de unitate politică şi solidaritate socială ale calsei muncitoare a celor ce trăiesc din munca lor cinstită şi se află sub pragul unei minime decenţe a nivelului de trai.

Conducătorii la care ne referim refuză şi împiedică din motive ce ţin de interese personale şi clienterale politice realizarea unificării muncitoreşti şi socialiste sfidând astfel interesele majore ale celor pe care pretind că îi reprezintă, în realitate aceştia profitând politic şi material de pe urma încrederii care le-a fost acordată.

Comitetul de Inţiativă pentru Unificarea Mişcării Muncitoreşti şi Socialsite din România îşi propune ca obiective principale ale activităţii sale următoarele:
a) unificarea partidelor muncitoreşti şi socialiste din România într-un partid politic capabil să reprezinte interesele electoratului autentic de stânga din România;
b) participarea partidului unificat al stângii româneşti la alegerile parlamentare din 2004 în scopul reprezentării în Parlament a intereselor electoratului de stânga din România;
c) cooperarea în plan politic, economic, social şi cultural cu partidele, organizaţiile şi mişcările muncitoreşti şi socialiste din întreaga lume, cu toate forţele democratice şi progresiste din lume care militează împotriva războaielor, a embargourilor economice şi politice, a oricăror manifestări de forţă, teroare şi opresiune în relaţiile internaţionale şi se pronunţă pentru dreptul fiecărui popor la libertare, independenţă şi suveranitate, la pace, progres şi bunăstare pentru toate popoarele lumii;
d) organizarea de acţiuni comune cu Asociaţia de Prietenie, Solidaritate, Înţelegere şi Cooperare Internaţională “Geniul Carpaţilor”, în sprijinul popoarelor prietene din statele supuse războaielor, embargourilor şi acţiunilor agresive ale imperialismului.

 

Semnatarii prezentei Declaraţii sunt:
Din partea Partidului Socialsit al Muncii:
CONSTANTIN CREŢU - Vicepreşedinte, Şeful Departamenului Relaţii Internaţionale
IONEL NICOLESCU – Secretar al Comisiei de Revizie
NICOLAE VARBANCIU - Vicepreşedinte, Şeful Departamenului Sindicate şi Organizaţii de Masă
Din partea Partidului Muncitoresc Român:
NICOLAE POPESCU – Secretar al Comitetului Central
RADU PADURARIU – Membru al Comitetului Central
ION CIMPOERU - Membru al Comitetului Central
VASILE RACLARIU – Membru al Comitetului Central

Din partea Asociaţiei de Prietenie, Solidaritate, Înţelegere şi Cooperare Internaţională “Geniul Carpaţilor”:
CONSTANTIN CREŢU – Preşedinte

Bucureşti: 29.04 2002