Corespondenţă externă - Partidul Comunist din Pakistan

Sent: Wednesday, January 06, 2010 22:32
Subject: Re: Romanian Participatory Socialism at the beginning of XXI Century.

Dragă tovarăşe Constatin Cretu,
Călduroase felicitări revoluţionare !

Încă de la începutul Noului An curajosul Dvs. activism politic socialist a  fost o mare sursă de inspiraţie pentru noi toţi cei care trăim în diferite părţi ale lumii, dar întâmpinăm aceleaşi probleme, dificultăţi şi cu siguranţă avem aceleaşi ţeluri şi scopuri.

Mesajele dvs. continui şi tezele despre intiaţiva de reconstruie în România a socialismului participativ  sunt foarte mult apreciate. Noi putem spera ca succcesele Dvs în România cu noutăţile Dvs. vizionare, demersurile, cercetarea şi dinamismul pragmatic în actualele circumstanţe profund haotice vor fi principiul călăuzitor de referinţă pentru mişcarea socialistă din întreaga lume, unde pe de o parte capitalismul moare rapid de moarte biologică dar din păcate noi am fost prea mult slăbiţi pentru a acţiona la timpul potrivit şi să aducem lumea spre prosperitate în socialism şi comunism.
Continuă tot aşa!

Cu cele mai bune urări tovărăşeşti şi complimente,
Dr Shafik Ahmed
CPP, CC.
Partidul Comunist din Pakistan

 Dear comrade Constatin Cretu!
Revolutionary warm greetings!
 
Since the eve of new year your courageous communist political activism have been a great source of inspiration for all us living in different parts of the world  but facing similir problems, difficulties and  certainly  same goals and purposes .
 
Your continous messages and thesis about the new participatory socialism reconstruction initiative in Romania is highly appreciative , we can hope that your success in Romania with your visionary novels approaches , research , and pragmatic dynamism in current deep chaotic circumstances will be a guideline reference for the socialist movment all over the world at large ,as where at one hand capitalism dying fast its biological demise but unfortunatly we have been so much weekend to take on the opportunate time and return the world towards prosperities under socialism and communism.
Please keep it up !

With comradely best wishes and regards.
Dr Shafik Ahmed
CPP, CC .Communist Party of Pakistan