Corespondenţă externă - Partidul Comuniştilor Bulgari

Sent: Friday, December 04, 2009 10:35
Subject: Re:Romanian Participatory Soialism at the beginning of XXI Century

Dragă Tovarăşe Cretu,

Am citit documentul Dvs.şi trebuie să spunem că este foarte impresionant şi are profunzime teoretică cu perspective extraordinare. Noi, de asemenea, gândim că trebuie să construim o societate socialistă mai bună, unde va fi autoconducere şi participare, precum şi democratie socialsită, care va, preveni degenerarea şi ameninţarea contrarevoluţiei  la care suntem martori
în prezent. Ne gandim, de asemenea, la  planificarea democratică ca unul dintre principalele instrumente de gestionare a proceselor economice în societatea socialistă a Secolului XXI. Desigur ne gândim, de asemenea, că proprietatea comună asupra mijloacelor de producţie trebuie să fie de diferite forme, care, de asemenea, vor fi foarte diferenţiate , dacă se compară cu societatea, pe care şi noi o numim, socialism de stat din Secolul XX.

Draga Tovarăşe Creţu,
Vom fi foarte bucurosi să vă întâlnim şi să începem să cooperăm. Suntem atât de apropiaţi încât suntem obligaţi să facem acest lucru.
Cu salutări frăţeşti,
Departamentul Internaţional al Partidului Comuniştilor Bulgari

 

 

Dear comrade Constantin Cretu,
We read your document and we have to say that it is very impressive and has theoretical depth with tremendous perspectives. We also think that we have to build better socialist society, where there wiil be self-management and participation as well as socialist democracy, which will prevent degeneration and menace of counter-revolution, as we are witnessing now. We are thinking also about democratic planning as one of the main tool of managing the economic processes in
socialist society of XXI century.Of course we think also that the common ownership of means of production must  be of various forms, which also will be of great difference if compare with the society of, as we call it, state socialism in XX century.

Dear comrade Constantin Cretu
We will be very happy to meet with you and to establish cooperation. We are so close that we are oblige to do this.
With fraternal greetings,
International Department of Party of Bulgarian Communist